Використання товарів/послуг, необоротних активів у негосподарській діяльності: новий порядок обкладання ПДВ

З першого липня 2012 року відбулися зміни в порядку оподаткування ПДВ товарів/послуг, необоротних активів у негосподарській діяльності. Зокрема Законом від 24.05.2012 р. №4834-VI викладено у новій редакції п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України*.

Згідно з ним платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту за окремими операціями.


Тобто коли йдеться про використання товарів/послуг, необоротних активів у негосподарській діяльності, слід звертати увагу на два пункти Податкового кодексу: п. 189.1 та п. 198.5.

Згідно з п. 189.1 ст. 189 ПКУ** за операціями, передбаченими у п. 198.5 ст. 198 ПКУ, база оподаткування визначається таким чином:

– за необоротними активами визначається виходячи з балансової залишкової вартості, що склалася на початок звітного податкового періоду, протягом якого здійснюються такі операції;

– за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання.

Тобто у п. 189.1 йдеться про базу оподаткування для операцій, визначених у п. 198.5. А згідно з п. 198.5 податкові зобов’язання нараховуються за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких було відображено податковий кредит і якщо згодом такі товари/послуги, необоротні активи використовуються:

1) в операціях, що не є об’єктом оподаткування;

2) в операціях, звільнених від оподаткування;

3) в операціях, що здійснюються у межах балансу платника податку, у тому числі передаванні для невиробничого використання, переведенні виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Загалом зміни слушні. Раніше не було чіткості: на яку дату брати залишкову вартість, як визначати звичайну ціну. Тепер звичайна ціна залишилася лише для тих платників ПДВ, у яких нема обліку необоротних активів. Тобто для приватних підприємців. Вони можуть бути платниками ПДВ, але без обліку необоротних активів. Тому для них залишили звичайну ціну.

Частина друга п. 198.5 ст. 198 ПКУ стосується операцій «навпаки»: досі цього не було. З першого липня 2012 року маємо зворотне повернення податкового кредиту. Тобто маємо право усе повернути.

*Пункт 198.5 статті 198 Податкового кодексу України:

198.5. Платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу);

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі при передачі для невиробничого використання, переведенні виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання відповідно до цього пункту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання і податковий кредит визначаються на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

**Пункт 189.1 статті 189 Податкового кодексу України:

«189.1. У разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання».

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *